ARBOR TRANSMISSION TRW 90 LS

ARBOR TRANSMISSION TRW 90 LS

SAE80W-90, API GL 5, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B

Смазка за екстремно налягане (Е.Р.) за хипоидни и нехипоидни предавки на оси, диференциали и крайни задвижвания на трактори, селскостопански машини и земни машини. Формулировката му позволява висока способност да предпазва зъбните колела на горните части, особено хипоидните, срещу екстремния натиск, на който са подложени, което може да причини увреждане на зъбите. Има и  високи емулсивни и пенообразуващи свойства, необходими за отстраняване на топлината, генерирана от триенето между зъбните колела и поддържане на температурата им под контрол.

  • ARBOR
  • 80W-90
ARBOR TRANSMISSION MTF

ARBOR TRANSMISSION MTF

SAE 10W30, API GL 4, ISO VG 32/46, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, CAT TO-2, ALLISON C4, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, JD J20C, MF M1135,M1110,M1141,M1145,M1143,M1127A/B,M1129A, ZF TE-ML 21F

Mногофункционална смазка U.T.T.O, специално предназначена за трансмисии, хидравлични системи и моторни спирачки на трактори, селскостопански машини и земни машини от най-ново поколение.

MTF позволява висока производителност на всички видове предавателни кутии, особено автоматични, благодарение на степента на вискозитет 10W-30 и специалната формула.  MTF притежава високи свойства срещу износване на зъбните колела и механичните компоненти на трансмисията, произтичащи от неговата работа, особено при особено тежки условия на работа. Същата защитна функция се осъществява и върху всички части на хидравличната система. Гарантира висока производителност на хидравличната система благодарение на високия индекс на вискозитет, който осигурява ефективността на сервоконтролите при всички работни температури с термична стабилност, като поддържа налягането в смазочния контур постоянно.

  • ARBOR
  • 10W-30
ARBOR HYDRAULIC 46

ARBOR HYDRAULIC 46

ISO VG 46, DIN 51524 HVLP

Това е хидравлична течност, с висок индекс на вискозитет, специално за хидравлични системи с високо налягане на селскостопански машини, по-специално комбайни, и на земекопни машини. 

Високият му индекс на вискозитет, позволява да се постигне перфектна работа на сервоконтролите при всички условия на работната температура на машината. Вискозиметричният му профил се поддържа постоянен в широк диапазон от температури, осигурявайки бърза реакция на хидравличната система и висока скорост на изхода на помпите, както при ниски, така и при високи температури, с последваща икономия на гориво. Специални добавки предпазват компонентите на хидравличната система от износване и корозия. Демулсивните и пенести свойства гарантират непрекъснатост на смазването, предотвратяваща кавитация и отстраняване на топлината.

  • ARBOR
  • HYDRAULIC
ARBOR ZF ECOFLUID M

ARBOR ZF ECOFLUID M

TE-ML 01E, 02E и 16P

Трансмисионно масло с нискофрикционни свойства. Неговият висок индекс на вискозитет позволява лесно стартиране и безпроблемно превключване при всяка температура.

  • ARBOR
  • TRANSMISSION