Вносител на авточасти за всички европейски марки
Официален вносител на авточасти за
 
 
 
Потребител
Парола
• Каталог - авточасти и авто консумативи
КОНСУМАТИВИ-Моторни масла
АВТОЧАСТИ
Тел.: 064 800673
Тел./Факс: 064 823998
GSM: 0896 878285, 0896 878286, 0895 442818
e-mail: italbulcom@el-soft.com
Skype: italbulcom.it

• Условия за ползване

     

Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

Представяне

www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) е интернет страница, чийто собственик е фирма ИТАЛБУЛКОМ ООД.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
 
О1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) на своя или друг компютър.
О2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net), от първоначалното влизане до напускането на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net). Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).
О3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).
О4. Потребителите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
О5. Потребителите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net)а имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.
О6. Всеки потребител е длъжен:
- т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ИТАЛБУЛКОМ ООД услуги.
- т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
- т.3 Да уведомява незабавно ИТАЛБУЛКОМ ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
- т.4 Да не извършва злоумишлени действия.
О7. Съдържанието на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от ИТАЛБУЛКОМ ООД.
- т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) без изрично разрешение на ИТАЛБУЛКОМ ООД.
- т.2 Потребителите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).
- т.3 Потребителите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.italbulcom.com (www.italbulcom.net), без изрично писмено разрешение на ИТАЛБУЛКОМ ООД.
О8. Потребителите нямат право да претоварват www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) с фиктивни заявки или друга информация (flood).
О9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
О10. ИТАЛБУЛКОМ ООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
О11. www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net), нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net), или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури. 
О12. ИТАЛБУЛКОМ ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
О13. ИТАЛБУЛКОМ ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ИТАЛБУЛКОМ ООД.
О14. ИТАЛБУЛКОМ ООД не носи отговорност за:
- Съдържанието на рекламите, публикувани на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).
- Мненията изразени във форумите (коментарите).
- Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).
O15. ИТАЛБУЛКОМ ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net), както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
О16. ИТАЛБУЛКОМ ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ИТАЛБУЛКОМ ООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. ИТАЛБУЛКОМ ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).
О17. ИТАЛБУЛКОМ ООД може да осигури публикуване на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ИТАЛБУЛКОМ ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на ИТАЛБУЛКОМ ООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
О18. ИТАЛБУЛКОМ ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).
O19. Информацията в www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) може да съдържа технически неточности или печатни грешки.


Регистрация
 
Понятия, използвани в този раздел:
- “Абонат” – всеки потребител, физическо или юридическо лице, извършило надлежна регистрация за ползване услугите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) и създало потребителски профил;
Р1. Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите.
Р2. При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.
Р3. В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от надзор на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия. Лице под 14 год. има право само да разглежда сайта.
Р4. Декларирането на съгласие с Общите условия за ползване услугите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “Изпращане” в края на регистрационната форма, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за абоната се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството.
Р5. Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от ИТАЛБУЛКОМ ООД информация и да ги актуализира в случай на промяна в срок до 5 работни дни. Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.
Р6. Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация.
Р7. Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от ИТАЛБУЛКОМ ООД лично чрез управителя или чрез упълномощен за това представител. 
Р8. ИТАЛБУЛКОМ ООД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава, ИТАЛБУЛКОМ ООД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от www.italbulcom.com (www.italbulcom.net). ИТАЛБУЛКОМ ООД не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него (абоната) на трети лица потребителско име и парола за достъп до базата на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).
Р9. Абонатът, съответно родителите и настойниците или попечителите, носят пълната отговорност за всички вреди, претърпени от ИТАЛБУЛКОМ ООД и/или трети лица в следствие предоставянето на невярна и/или непълна информация при регистрацията, както и при използване услугите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).
Р10. ИТАЛБУЛКОМ ООД се ангажира да не предоставя информация за абонатите на трети лица, с изключение на случаите, посочени по-долу в настоящия документ, за които абонатът се съгласява с приемането на настоящите общи условия.
Р11. ИТАЛБУЛКОМ ООД може да използва събраната информация за собствени статистически проучвания, за реклама и офериране на стоки/услуги, собствени и/или от търговски партньори, както и за промоции и анкетиране.
Р12 С изразяване на съгласие с Общите условия Абонатът се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Абонатът има право в случай на несъгласие да го изрази изрично като в профила си премахне отметката заизпращане на и-мейл от сайта.
Р13 ИТАЛБУЛКОМ ООД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.
Р14 С приемането на Общите условия за ползване услугите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) Абонатът се съгласява, че кореспонденцията между него и представители на ИТАЛБУЛКОМ ООД може да съдържа рекламни материали на стоки/услуги на ИТАЛБУЛКОМ ООД и/или техни търговски партньори.
Р15 Договорът с Абоната може да бъде прекратен при следните случаи:
а) по взаимно съгласие
б) по всяко време по желание на Абоната 
в) в предвидените в Общите условия случаи 
г) при преустановяване дейността на ИТАЛБУЛКОМ ООД 
Р16 Прекратяването става с писмено предупреждение чрез изпращане на и-мейл и/или писмо с обратна разписка. 
Р17 В случаите на прекратяване на договора се закрива профила на Абоната, информацията споделена от него и се заличава паролата за достъп до базата на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net).


Онлайн магазин
Е1. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
Е2. Под "Клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.intermarket.bg на своя или друг компютър и е извършил поръчка на продукт.
Е3. Офертите за отделните видове стоки могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.
Е4. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
Е5. Представената информация и снимков материал се предоставят от съответния производител. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на ЗЗППТ.
Е6. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.
Е7. Всички цени, посочени в този сайт, са в лева и важат за 1 брой и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС - но не включват цена за доставка!
Е8. Интерсервиз Узунови АД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.
Е9. Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката и съгласно предоставяната от нас гаранция „Онлайн гаранция”, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.
Е10. Клиент, поръчал стока, може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.
Е11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Е12. Клиентът има право на доставка на заявения Продукт на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.
Е13. Клиентът е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин.
Е14. Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от www.intermarket.bg по реда и условията, посочени в него.
Е15. Интерсервиз Узунови АД няма задължението и обективната възможност за контрол на начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.
Е16. Всяка поръчка, по която не е постъпило плащане в рамките на 5 работни дни, се анулира от Интерсервиз Узунови АД.
Е17. Пояснения относто методите за плащане можете да намерите в раздел "Плащане".
Е18. Пояснение относно доставката на продукти можете да намерите в раздел "Доставка".

 


Доставка и условия за доставкаДоставката на стоки на стойност над 99лв е безплатна*!
*Доставката на промоционалните продукти е за сметка на клиента.
“СПИДИ” АД предоставя на клиентите на „Интерсервиз Узунови” АД следните преференциални ценови условия за извършване на:

Пратка с тегло: Цена икономична услуга за 2 работни дни Цена експресна услуга за 1 работен ден
до 0.5 кг 3.08 лв 3.70 лв
от 1 кг до 5 кг 5.16 лв 5.82 лв
от 5 кг до 10 кг 6.77 лв 8.98 лв
от 10 кг до 15 кг 8.62 лв 11.32 лв
от 15 кг до 20 кг 11.07 лв 13.53 лв
за всеки кг над 20кг 0.28 лв 0.35 лв


Примерна цена за доставка на пералня тежаща 82кг. и струваща 399лв с икономична услуга за два работни дена
11.07 + 17.37 + 4.39 = 32.83 лв
Примерна цена за доставка на хладилник тежащ 55кг. и струващ 731лв с икономична услуга за два работни дена 28.91 лв


 
Забележки:
1.Посочените цени са с вкл. ДДС до всяка една точка на страната, като към тях се добавя 1.1% от цената на стоката за такса наложен платеж и застраховка.
2.Посочените преференциални цени са валидни до всички населени места на територията на Р България.
3.Доставката на една пратка се осъществява лично до получателя срещу подпис.

 

Условия за доставка.

Приемането става от клиента или трето лице от негово име, което лице трябва предварително да бъде посочено от клиента, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока , както и цената на стоката по указаните начини на плащане. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Рекламации за доставката на стоката се правят единствено в момента на получаването й.

Поръчаната стока се доставя на клиента на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента преди 13.00 часа на същият ден. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована и съгласно ползвания транспорт за доставка. В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за изпълнение на доставката, поръчката се счита за отказана и Интерсервиз Узунови АД се освобождава от задължението си да изпълни доставката. В такива случаи, когато клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка и допълнителните разходи по новата доставка.Плащане и условия за плащане


Наложен платеж

• Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставкатаБанков превод

• Заплащането на дължимата цена на стоката от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път на сметка:

Фирма: "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД
IBAN: BG35 RZBB 9155 1064 1808 16
BIC: RZBB BGSF
Банка: Райфайзен Банк
Относно: Номер на поръчката, който номер, ще получите след потвърждаване на поръчката или по номер на Проформа фактура.

• Плащането се извършва предварително.Банков превод през www.epay.bg ( дебитна, кредитна карта )

• Заплащането на дължимата цена на стоката , става он-лайн. За целта е необходимо да притежавате дебитна карта издадена от БОРИКА а така също и кредитни карти EUROLINE, AMERICAN EXPRESS, VISA и MASTERCARD и да изберете от начините на плащане "e-pay". Преди това е необходимо притежателите на EUROLINE, AMERICAN EXPRESS, VISA и MASTERCARD да регистрират своите кредитни карти в системата на "e-pay".

• Заплащането на дължимата цена на стоката става предварително по банков път ( от опцията на ePay - ВНОСНА БЕЛЕЖКА ) по сметка:

Фирма: "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД
IBAN: BG35 RZBB 9155 1064 1808 16
BIC: RZBB BGSF
Банка: Райфайзен Банк
Относно: Номер на поръчката, който номер, ще получите след потвърждаване на поръчката или по номер на Проформа фактура.

• Плащането се извършва предварително.
Кредит, на изплащане - UniCredit Consumer Financing

UniCredit Consumer Financing

Какво е UniCredit Consumer Financing?
Компания, предоставяща модерен, бърз и удобен начин за покупки на изплащане. UniCredit Consumer Financing е част от UniCredit Group – най-голямата банкова група в Източна Европа.

Защо да изберете UniCredit Consumer Financing?
- Опростена документация, изисква се само лична карта;*
- Бързо одобрение.
* за суми до 3000 лв.

Параметри на предлагания кредит:
- От 150 до 50 000 лв., в зависимост от Вашите нужди и желания;
- Срок на изплащане от 3 до 72 месеца, по Ваше желание.

Защо “на изплащане”?
- Достъпни месечни вноски;
- Купувате днес това, което бихте могли да си позволите утре;
- Не се налага да влагате голяма сума пари в една единствена покупка.

Допълнителни предимства за клиентите на UniCredit Consumer Financing:
- Без банкови комисионни при плащане на вноските, във всеки клон на Уникредит Булбанк (обикновено таксата е 2 лв. за вноска).

За допълнителна информация:
Обадете се на 0700 15 600 на цената на един градски разговор за абонати на БТК.


Указания за кандидатстване:

1. При 3-та стъпка от вашата поръчка попълвате данинте за доставка и отбелязвате на „Начин на плащане” – кредит, на изплащане.
2. Избирате UniCredit Consumer Financing.
3. Можете да се запознаете с ”Условия за предоставяне на кредит от UniCredit Consumer Financing”.
4. За да изпратите заявка трябва да потвърдите съгласието си обработване на личните Ви данни тук:

 Прочетох и разбрах записаното в документа ”Съгласие за обработка на лични данни”.

Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от „Уникредит Кънсюмър Файненсинг” АД, по описания в документа начин и за целите посочени в него.

5. Консултант от Интерсервиз Узунови АД ще се свърже с Вас по телефона, за да Ви запознае с текущата промоция, периодите на изплащане, размер на месечната вноска и да попълни искането Ви за кредит.

6. При положителен отговор на UniCredit Consumer Financing ще се свържем с Вас за допълнителни указания относно получаването на поръчания артикул и договора за кредит.

За допълнителна информация относно кандидатстване за стоков кредит телефон: 0700 11 770


Кредит, на изплащане - Ти Би Ай Кредит

Ти Би Ай Кредит

1. Необходими документи за кандидатстване за целево финансиране от Ти Би Ай Кредит :
1.1 За физически лица:
• копие на лична карта /двустранно/

1.2 За юридически лица и еднолични търговци:
• Копие от първо и последно съдебно решение на Клиента. Юридическото лице или едноличният търговец трябва да са с регистрирани седалище и адрес на управление в населеното място, където се намира търговския обект или да са регистрирали клон в населеното място.
• Копие от съдебно удостоверение за актуалното състояние на Клиента, издадено от съда не по–късно от три месеца към датата на кандидатстване за целево финансиране.
• Копие от Удостоверение за данъчна регистрация на Клиента.
• Копие от идентификационен код по БУЛСТАТ на Клиента.
• Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случаите на кандидатстване чрез упълномощено лице. В тези случаи пълномощното трябва да бъде издадено от законния представител на Клиента, да съдържа изрични пълномощия за подписване на договора за финансиране и на записа на заповед от името и за сметка на Клиента, датата на нотариалната заверка не трябва предхожда с повече от един месец датата на сключване на договора за финансиране и срокът на пълномощното трябва да не е изтекъл към датата на сключване на договора за финансиране.
• Копие от двете страни на личната карта на законния представител на Клиента (управителя или изпълнителния директор на юридическото лице или едноличния търговец) или съответно - на упълномощеното от него лице.
2. Кредитен калкулатор :
Указания:
• Изтеглете кредитния калкулатор от връзката по долу.
• Въведете в полето / Продажна цена на покупката с ДДС / стойноста на Вашата покупка. Калкулатора сам, ще изчиски вноските (необходимо е да имате Excel).
• Разгледайте внимателно схемите за изплащане и в точка 3-та попълнете желаната схема.

Кредитен калкулатор Ти Би Ай Кредит (*.xls)

3. Искане за отпускане на стоков кредит :

Указания:
• Попълнете и подпишете искането, заедно с копие от личната карта ( заверена с подпис и текст "Вярно с оригинала" ).

• Изпратете ги за одобрение на един от следните адреси:
- сканирани на e-mail: leasing@isu.bg; g.todorova@isu.bg
- по факс: 052/556620
- по поща: гр. Варна, бул.Владислав Варненчик 186- Mall Varna, ет.2, офис 2-17, до отдел Лизинг.

• Телефони за връзка с отдел Лизинг: 052/556603; 052/556605

• До 1 час след получаването на Вашите документи служител на "Интерсервиз Узунови" АД, ще се свърже с Вас, за да потвърди становището на кредитната компания по подаденото от Вас искане.

Искане за отпускане на стоков кредит Ти Би Ай Кредит (*.pdf)

Чрез дебитна/кредитна банкова карта

Условия за плащане с банкови карти

1.Видове карти, които приемаме:

 • Уважаеми клиенти ние приемаме плащане чрез следните банкови карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
 • Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
 • Моля проверете също така, дали Вашата карта е отворена от Вашият издател за транзакции в Интернет.
 • При плащане с Вашата кредитна или дебитна карта, сумата ще се начисли след като потвърдите плащането.

Максималната сума за транзакция е 10 000лв. Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всякa цена на продукт в този сайт е в български левове (BGN). Ако валутата по сметката на картодържателя не е в български лева, то сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

Общата стойност на поръчката ви е сумата на всички поръчани продукти с вкл ДДС /или без ДДС ако е упоменато/, без такса за доставка. Таксата за доставка, ако има такава, се заплаща отделно на куриерска фирма при получаване. Условията ни за доставка са за територията на Рeпублика България. На клиентите ни от чужбина препоръчваме да проверят изисквания относно мита, квоти, ограничения за внос на определени продукти или други изисквания на местното законодателство.


2. Описание на процедурата за извършване на онлайн плащане с банкова карта:

За да извършите плащане с банкова карта е необходимо да следвате следните стъпки:
 1. Избирате продукт/и и отбелязвате желаното количество.
 2. Запознавате се с условията за доставка.
 3. Отбелязвате начин на плащане: чрез кредитна/дебитна карта.
 4. Важно: За да платите чрез карта трябва да направите регистрация, ако нямате такава менюто ще ви прехвърли към панела за регистрация, като ще се запази информацията за добавените от Вас продукти в кошницата.
 5. Натиснете бутон „Към 3-та стъпка :Въвеждане на лични данни за поръчка.” След като вече имате регистрация част от данните ще бъдат автоматично заредени. Натиснете бутон „Изпращане на поръчката”.
 6. На посочен от Вас имейл ще получите потвърждението на поръчката.
 7. Наш представител ще се свърже с Вас, за да потвърди наличността на избраните продукти , начин и срок на доставка и адрес за получаване.
 8. След като сте получили нашето потвърждение може да преминете към плащане с Вашата карта, това става като влезте в личното си меню с потребителското име и парола.
 9. От меню „Поръчки” избирате коя поръчка ще платите /в случай, че има повече от една/ като натиснете бутона ”Плащане с карта”. В случай, че не виждате такъв активен бутон и поръчката Ви е със статус „чака” моля да се свържете с нас на телефон 0700 11 770 на цената на един градски разговор.
 10. При натискане на бутона ”Плащане с карта” се отваря платежна страница на обслужващата ни банка /ОББ/, където въвеждате данните на Вашата карта: номер, дата на валидност, три цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес и пощенски код. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка издател, където въвеждате паролата си за автентикация.
 11. Сумата и валутата на плащането се зареждат автоматично.
 12. Потвърждавате Вашето плащане.
 13. На екрана ще видите транзакционна бележка, която е желателно да отпечатате. Същата ще се съхранява в личното Ви меню към направената поръчка за срок минимум 12 месеца или до закриване на регистрацията Ви.


3. Защита на картовите данни при плащането с банкови карти:
 • Уважаеми клиенти през целия процес на проверка за автентичност персоналът на Интерсервиз Узунови АД няма достъп до картовите и автентификационните данни, които въвеждате за Вашата карта. 
 • За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с Вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
 1. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
 2. Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
 3. В допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентификация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
 • Всички данни, които въвеждате във връзка с Вашата поръчка са защитени според изисканията на Закона за защита на личните данни. Фирма Интресервиз Узунови АД е Администратор на лични данни съгласно удостоверение № 15473, издадено от Комисията за защита на личните данни.

4. Онлайн Гаранция: Връщане на закупена стока до 7 дни:
 • Уважаеми клиенти, с тази Гаранция Вие получавате възможност да върнете закупен от нас продукт до седем календарни дни след датата на доставка до Вас, без да дължите обезщетение или неустойка.
 • Ако имате проблем с продукта, той има фабричен дефект или не отговаря като модел или вид на Вашата поръчка, Изтерсервиз Узунови АД, ще възстанови парите похарчени за покупката до 7 дни след пристигане на стоката в склада ни или ще Ви я замени по Ваше желание.
 • Когато плащането е направено с банкова карта, сумата ще бъде възстановена задължително по сметакта на банковата карта, с която сте платили.
 • Гаранцията важи само за стоки, които са в опаковки за многократна употреба!
 • Гаранцията важи само в случаите, когато стоката бъде върната в оригиналната си опаковка, придружена с всички документи и аксесоари, с които е била получена!
 • За да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти.
 • Гаранциите, установени със закон и тази от производителя важат независимо от горните условия!

5. Контакти при възникнали въпроси във връзка с плащания с банкови карти:
 • За всякакви въпроси свързани с плащания чрез банкови карти можете да се свъжете с представител на Интерсервиз Узунови АД на следните координати: 
 • Адрес: Гр. Варна, бул Владислав Варнен чик 186, Mall Varna, ет.2, офис 2-17
 • Тел: 052/556605, от понеделник до петък, 8:30ч-18:00ч.
 • Факс: 052/556620
 • e-mail: leasing@isu.bg


F1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
F2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.
F3. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ИТАЛБУЛКОМ ООД. ИТАЛБУЛКОМ ООД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ИТАЛБУЛКОМ ООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях.
F4. Координатите на www.italbulcom.com (www.italbulcom.net) са следните :

ИТАЛБУЛКОМ ООД 

гр.Плевен
бул. "Русе" 120
 
Тел.: 064 800 673
Тел./Факс: 064 823 998
Мобилен: 0896 87 82 85
Мобилен: 0896 87 82 86
Търговски представител: 0896878288
 
e-mail: office@italbulcom.net
e-mail: italbulcom@el-soft.com
Skype: italbulcom.it
 
назад
нагоре
 

» Моторни масла SELENIA
» Моторни масла SYNTIUM
» Моторни масла URANIA
» Моторни масла TUTELA
» Моторни масла ARBOR
 
» Начало
» За нас
» Автосервизи
» Автокъща
» Контакти
» Използване на Бисквитки
» Условия за ползване


© 2009 - 2018

Всички права са запазени от ИТАЛБУЛКОМ ООД


www.italbulcom.com
www.italbulcom.net

v3.0.8.0
VIZIA Design